Skupština Ogranka Ivanić-Grad

Temeljem članka 26. stavak 1. Statuta HSLS-a , Izvršni odbor ogranka HSLS-a Ivanić Grad na svojoj 28. sjednici, donio je Odluku o sazivanju

Izborne skupštine ogranka HSLS-a Ivanić Grad
koja će se održati 18. prosinca 2017. godine u prostorijama HSLS-a, Dom hrvatskih branitelja, Omladinska 30 u Ivanić-Gradu s početkom u 18.00 sati

Za Skupštinu je predviđen sljedeći

DNEVNI RED:
0.1 Otvaranje Skupštine
0.2 Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
0.3 Izvješće Verifikacijske komisije

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Imenovanje Radnog predsjedništva
3. Pozdravi gostiju
4. Imenovanje radnih tijela Skupštine
a) Zapisničara
b) Izborne komisije
5. Prijedlozi Programa rada i Pravila o radu Ogranka i njihovo usvajanje
6. Izbori za dužnosti i članstvo u tijelima Ogranka:
– predsjednika
– potpredsjednika
– tajnika
– rizničara
– članove Izvršnog odbora
– članove Nadzornog odbora
a) Izvješće Kandidacijske komisije
b) Predstavljanje kandidata
7. Provođenje izbora
8. Izvješće Izborne komisije
9. Zaključna riječ novoizabranog predsjednika

Pozivamo sve sadašnje i buduće članove da prisustvuju skupštini!