Ukidanje specijalističkih ordinacija

Tematska sjednica

o ukidanju specijalističkih ordinacija u Domu zdravlja Zagrebačke županije


U ponedjeljak, 24. studenoga 2014. godine, u organizaciji HSLS-a, Ogranka Ivanić-Grad, održana je tematska sjednica Županijskog vijeća HSLS-a Zagrebačke županije s temom ukidanja specijalističkih ordinacija u Domu zdravlja Zagrebačke županije.

HSLS zagrebačke Županije želio je ovom sjednicom potaknuti svijest o ukidanju specijalističkih ordinacija u Domu zdravlja Zagrebačke županije, a konkrentno u Ispostavi Ivanić-Grad, uz napomenu da je slična situacija i u ostalim ispostavama. Žalosna je činjenica da se odlaskom u mirovinu pojedinog liječnika specijalista ukida i specijalistička ordinacija.

HSLS Zagrebačke županije predlaže konkretna i vrlo racionalna rješenja:

  1. Dio novaca predviđenih za stipendije u proračunu županije i njenih gradova namjenski odrediti za školovanje potrebnih lječnika specijalista.
  2. Lječnike specijaliste zaposliti i rasporediti u Dom zdravlja Zagrebačke na način da pokrivaju nekoliko ispostava. To bi se moglo provesti na način da u pojedinom gradu primjerice ponedjeljkom radi internist, utorkom okulist, srijedom pulmolog itd…
  3. HSLS Zagrebačke županije će preko svojih vijećnika u Županijskoj skupštini i u gradskim vijećima tražiti raspravu i zaključke o tom problemu.

Ovim putem se zahvaljujemo na doprinosu našem članu prof. dr. sc. Dinku Puntariću čiji osvrt na ovaj problem, pod nazivom ”Zdravstvena situacija i politika u Zagrebačkoj županiji”, dajemo u cijelosti.

Potpredsjednik Županijskog vijeća HSLS-a ZG Županije i predsjednik Ogranka HSLS-a Ivanić-Grad dr. sc. Branko Petrinec